Andree Hollander

Verkeer en vervoer

De autolobby heeft gewonnen

ns-trein

@

Citaten

Karel Knip is wetenschapsredacteur vnan het dagblad NRC Handelsblad. In de editie van 2 februari 2005 scheef hij in de rubriek TV Vooraf een kort stukje over een uitzending van Zembla. Op deze pagina enkele treffende citaten uit dit stukje.

 

Blije milieuvervuilers

"Het Nederlandse autopark is nu ongeveer 7 miljoen auto's sterk en groeit nog jaarlijks met zo'n tienduizend auto's. En er is geen milieuminister meer te vinden - geen linkse, geen christelijke en geen rechtse, die ze een strobreed in de weg legt."

NRC Handelsblad, 2 februari 2005

Ik rij dus ik besta

"Het wekelijkse bloedbad dat de blije rijder in Nederland aanricht, van dezelfde omvang als 'Enschede' en 'Volendam', wordt voor lief genomen. Niemand bekommert zich om het ruimtebeslag van de almaar bredere asfaltlanen in het oneindig laagland."

NRC Handelsblad, 2 februari 2005

Stikstofoxide

"Op grote schaal worden in Nederland normen voor concentraties van fijn stof en NO2 overschreden."

"Honderdduizenden woningen staan binnen zones waar dat, volgens Europsese richtlijnen, in 2010 niet meer mag."

NRC Handelsblad, 2 februari 2005

Stil achterhoedegevecht

"Nederlandse milieudeskundigen en longspecialisten meten en rekenen, en laten zien hoe longfuncties bij mensen nabij de wegberm achteruitlopen en eczemen toenemen. Zij schatten dat de chronische blootstelling aan fijn stof de levensduurverwachting van de Nederlander misschien wel met een jaar verlaagt."

NRC Handelsblad, 2 februari 2005