Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Seizoenen

schuine aarde rond de zon

Landbouw

Voor de primitieve mens was kennis van seizoensgebonden verschijnselen van groot belang, vooral toen de landbouw zijn intrede had gedaan. De seizoenen hingen samen met bijvoorbeeld overstromingen of het rijpen van het graan.

Om een kalender in de pas te laten lopen met de seizoenen zijn schrikkelmaanden of schrikkeljaren nodig.

Schuine asstand

Door de schuine stand van de as waar de aarde om draait komt de zon op het noordelijk halfrond in de zomer hoger boven de horizon dan in de winter en schijnt de zon in de zomer langer dan in andere jaargetijden.

In Noord-Europa is het daardoor langer licht dan in Zuid-Europa. In het gebied noordelijk van de poolcirkel gaat de zon dagenlang zelfs helemaal niet onder.

Vier seizoenen

De schuine stand van de aarde maakt dat de lengte van dag en nacht in de loop van het jaar varieert. Een keer per jaar is er een langste dag en een keer per jaar een kortste dag. Daar tussenin is er de situatie dat dag en nacht even lang zijn.

Dit leidt tot het indelen van het jaar in vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.