Andree Hollander

Tijd

Zon

Aarde

Rotatie

Schrikkelseconde

tekening van draaiende aarde in zijn baan om de zon

Extra

Ook in onze tijd is men nog steeds de tijdmetingen aan het verbeteren. Zo beslist het bureau 'International Earth Rotation and Reference Systems Service' of en wanneer er extra schrikkelseconden moeten worden toegevoegd.

Atoomklok

Een schrikkelseconde is nodig om de atoomklokken weer in de pas te laten lopen met de omwenteling van de aarde.

De seconde komt over de hele wereld op hetzelfde moment bij, meestal op 30 juni, voor middernacht UTC, de gecoördineerde wereldtijd. De meeste Europese klokken geven op dat moment twee uur in de morgen van 1 juli aan.