Andree Hollander

Tijd

Zon

Aarde

Scheppingsjaar

strook van de aarde

Vaticaans Concilie

In de 17e eeuw stelden geleerden wetenschappelijk vast dat de eerste mens, Adam, op aarde verscheen op 26 oktober om negen uur 's ochtends in het jaar 4004 voor Christus.

Het Vaticaans Concilie van 1656 decreteerde dat iedereen die het jaar 4004 voor Christus niet als ontstaansjaar van de aarde accepteerde, een ketter was.

Paus Pius XII

In 1952 herriep Paus Pius XII het decreet. Hij erkende dat de kerk de ontdekkingen van de wetenschap niet kon negeren en dat de aarde vele miljarden jaren oud moet zijn.