Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Feest- en gedenkdagen

Verkiezingen voor de Amerikaanse president

Welke dag?

De verkiezingen voor de Amerikaanse president vinden plaats in een jaar waarvan het jaartal deelbaar is door vier. Dat is niet hetzelfde als een schrikkeljaar.

De verkiezingen worden gehouden op de dinsdag na de eerste maandag van de maand november. Dat is niet hetzelfde als de eerste dinsdag van november.

Indirecte verkiezingen

Elk van de vijftig staten plus het District of Columbia vaardigen kiesmannen af naar een kiescollege van 538 personen. De winnaar in een staat krijgt alle kiesmannen.

Het College van Kiesmannen kiest in december officieel het koppel president/vicepresident.

Eisen aan de kandidaten

De president en vicepresident moeten minimaal 35 jaar oud zijn. Ze moeten geboren zijn in de Verenigde Staten en minstens veertien jaar ingezetene zijn. Een president kan niet voor een derde termijn worden gekozen.

De vicepresident van de Verenigde Staten wordt president bij overlijden, aftreden of afzetting van de president.