Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Feest- en gedenkdagen

Pasen

konijntjes en eieren

Opstanding

Met Pasen viert de christelijke wereld de opstanding van Jesus na de kruisiging op Goede Vrijdag.

Pasen heeft een belangrijke betekenis binnen de christelijke kerk en de plaats van Pasen in de kalender bepaalt de data van een aantal andere veranderlijke kerkelijke dagen, zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Ouder

De joden kenden het paasfeest (Pesach) al langer. Zij herdenken de Exodus, de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes, de bevrijding van de slavernij. Jezus werd gekruisigd op de dag van het joodse paasfeest.

Net zoals met veel gebruiken rond Kerstmis het geval is, weerspiegelen ook met Pasen populaire gebruiken veel oude heidense overblijfselen.

Paasdatum

De bepaling van de datum waarop Pasen in een bepaald jaar valt vergt een ingewikkelde berekening, deels omdat men niet wilde dat het christelijke paasfeest zou samenvallen met het joodse paasfeest.