Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarstijl

Christelijke jaarstijlen

Paastijl

Paaszondag

De meest gebruikte jaarstijl in de Middeleeuwen was de paasstijl. Meestal veranderde het jaarnummer op paaszondag, maar in bepaalde streken gebeurde dat op paaszaterdag of Goede Vrijdag.

Pasen valt op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. Door de verschuivende paasdatum heeft de paasstijl grote nadelen.

Nadelen

Bij de paasstijl begint het jaar nooit op dezelfde dag en is het jaar ongelijk van lengte. Bovendien kunnen bepaalde dagen tweemaal voorkomen of geheel ontbreken in een jaar.

Dit is een probleem voor historici. 15 april 1374 volgens de paasstijl kan volgens onze tijdrekening zowel 15 april 1374 zijn als 15 april 1575, omdat het paasjaar 1374 begon op 2 april 1374 en eindigde op 22 april 1375.