Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarstijl

aarde in baan om zon

In de oudheid

Wat is een logisch moment om een nieuw jaar te laten beginnen? Omdat de aarde onafgebroken rondom de zon draait, is er geen bepaalde datum vanzelfsprekend om het jaar mee te beginnen.

Bij de Egyptenaren startte het jaar bij de herfstequinox, het moment waarop dag en nacht even lang zijn. De Grieken kozen een tijd lang voor de kortste dag als opening van het jaar.

In de winter

Julius Caesar wilde bij het verbeteren van de Romeinse kalender het jaar laten beginnen in de winter. In het jaar van zijn kalenderaanpassing (46 voor Christus) was de eerste nieuwe maan ongeveer 10 dagen na het begin van de winter en die dag was 1 januari. Hierdoor begint het jaar nu nog steeds op 1 januari.

Christelijk

In later eeuwen, toen de Christelijke religie aan invloed won, wilde men het jaar laten beginnen op een belangrijke dag binnen het kerkelijk jaar. Er zijn op vele plaatsen verschillende Christelijke jaarstijlen gehanteerd.