Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

aarde in baan om zon

Rond de zon

In het algemeen taalgebruik is een jaar het aantal dagen dat het de aarde kost om eenmaal om de zon te draaien. Een indeling van de tijd op basis van een jaar is een jaarkalender.

We zijn gewend het jaar in te delen in vier seizoenen en twaalf maanden. Perioden van 10, 100 en 1000 jaren noemen we een decennium, eeuw (of centennium) en millennium.

Stand van de zon

Om de lengte van het jaar nauwkeurig te bepalen zijn zorgvuldige astronomische waarnemingen nodig. Sommige oude culturen richtten hiervoor speciale bouwwerken op waarmee de opkomst van hemellichamen boven de horizon kon worden bepaald (bijvoorbeeld Stonehenge).

Jaarovergang

Verschillende culturen en tijden gebruiken uiteenlopende vormen van jaartelling om aan te geven in welk jaar een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Wij vinden het gewoon om het jaarcijfer te wisselen met de overgang van 31 december naar 1 januari. Er zijn echter ook andere jaarstijlen geweest.