Andree Hollander

Tijd

Kalender

Historische kalenders

Culturen

Verschillende culturen hanteerden kalenders die nu in onbruik zijn geraakt.

Een van de oudste kalenders is de Babylonische kalender. Andere historische kalenders zijn de Egyptische kalender, de kalender van de Maya's en de Romeinse kalender.

Politiek

Bij politieke omwentelingen wil het nieuwe regime soms zijn stempel op de maatschappij drukken door een kalenderhervorming. Zo werd de Juliaanse kalender pas na de Russische revolutie vervangen door de Gregoriaanse kalender.

Na de Franse revolutie is geprobeerd een nieuwe kalender in te voeren, de Revolutionaire kalender van de Franse Republiek.