Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Feest- en gedenkdagen

Dierendag

Franciscus van Assisi

4 oktober

Op werelddierendag staat men op sommige plaatsen in de wereld stil bij de rechten van de dieren in onze samenleving.

In 1929 werd tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de heilige Franciscus uitgeroepen tot internationale dag van het dier.

Franciscus van Assisi

De Italiaan Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen, stierf op 4 oktober 1226.

Deze middeleeuwse monnik is bekend om zijn wonderbaarlijke omgang met de dieren.