Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Datumnotatie

Verschillende landen

Niet overal wordt een datum op dezelfde manier genoteerd. De meeste landen hanteren de volgorde dag, maand, jaar: 13.12.1959, 13/12/1959, 13.XII.1959 of 13-12-1959.

In de Verenigde Staten is de volgorde maand, dag en jaar gebruikelijk: 12-13-1959.

ISO-8601

In een internationale norm (ISO 8601:1988) is de volgorde jaar, maand, dag afgesproken: 1959-12-13 of 19591213. Deze norm wordt weinig nageleefd.

De ISO-volgorde heeft het voordeel dat een groter getal altijd een latere datum aangeeft.

Eeuw weggelaten

Bij alle notatiesystemen laat men vaak de eeuw weg, maar dat is verwarrend. Wat is 06-08-10? Waarschijnlijk 6 augustus 2010, maar misschien 8 juni 2010 of 10 augustus 2006.

Adviezen

Schrijf voor zo weinig mogelijk misverstand bij een datum altijd de dag van de week (eventueel afgekort), schrijf de maand in letters (eventueel afgekort) en schrijf altijd de eeuwaanduiding erbij: vrijdag 6 augustus 2010.

Voor gebruik in databases is de genormaliseerde vorm aan te bevelen. Door de vaste indeling (vier cijfers, twee cijfers, twee cijfers) kunnen de streepjes wegblijven: 20100806.