Andree Hollander

Tijd

Zon

Dag

Indeling van de dag

Middeleeuwen

In de Vroege Middeleeuwen werd de dag ingedeeld in ochtend, middag en avond. Wilde men een nauwkeuriger aanduiding, dan gebruikte men de canonieke uren, de vaste tijdstippen waarop kloosterlingen hun gebeden baden.

Romeinen

Dag en nacht bij de Romeinen werden elk verdeeld in 12 uren. In de winter waren de uren op de dag kort en in de nacht lang. in de zomer was het omgekeerd.