Andree Hollander

Tijd

Zon

Dag

opkomende zon

Etmaal

Wat wij waarnemen als de beweging van de zon langs de hemel komt door de draaiing van de aarde om zijn as. Een dag is de tijd die de aarde nodig heeft voor volledige omwenteling (om de noord-zuidas).

Een wat nauwkeuriger aanduiding is etmaal (dat wil zeggen dag plus nacht samen). Wat als het begin van de dag moest gelden, lag in het verleden niet vast.

Aantal dagen

Korte periodes van tijd zijn goed te beschrijven als een aantal dagen. Een grotere tijdperiode kan men uitdrukken in aantallen weken, maanden of jaren.

Indeling

Er is geen natuurverschijnsel waarmee men een dag op logische wijze kan indelen in kleinere eenheden. De indeling van de dag is in de loop van de tijd op verschillende manieren gebeurd.