Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaartelling

Christelijke jaartelling

Een monnik aan het werk in een scriptorium

Geboorte van Christus

De monnik Dionysius Exiguus (?-540) ondernam een poging om te bepalen hoeveel jaren sinds de geboorte van Christus waren verlopen.

Volgens hem was Christus geboren in het 753ste jaar na de stichting van Rome (ab urbe condita).

Jaar 1

Dionysius Exiguus legde het begin van de christelijke jaartelling vast: de incarnatie van Jezus Christus was het jaar 1.

De christelijke jaartelling, ook Anno Domini jaartelling genoemd, is nog steeds in gebruik, hoewel later bleek dat Dionysius zich enkele jaren moet hebben vergist.

Invoering

De christelijke jaartelling werd in de zesde eeuw in Rome ingevoerd. In de rest van Europa kwam deze jaartelling slechts langzaam in gebruik.

De pionier voor de invoering was de Engelse historicus en Benedictijner monnik Beda (673?-735), vooral door zijn werk 'De temporum ratione' uit 725.