Andree Hollander

Tijd

Zon

Dag

Indeling van de dag

Canonieke uren

brevier

Horae canonicae

In het christelijke kloosterleven was behoefte aan een strikt gebedsritme om dag en nacht te structureren. Acht gebedsuren werden tot verbindend richtsnoer, 'canon', verklaard. Zo ontstonden de 'canonieke uren' van de Katholieke Kerk.

Metten en lauden

De term 'metten' komt van het Latijnse woord matutinus, wat 'in het vroege uur' betekent. De metten werden inderdaad vroeg, namelijk in de vroege ochtend of zelfs nog in de nacht gebeden. De dageraad werd gevierd met de lauden, letterlijk 'lofzangen', ter ere van God uiteraard.

Priem, terts en sext

Bij de aanvang van het werk werd de prime of priem gelezen, halverwege de ochtend de terts, als de zon op zijn hoogst stond de sexten.

Noon, vespers en completen

Halverwege de middag bad men de none of noon, bij zonsondergang de vespers (naar het Latijnse woord voor 'avond') en voor het slapen gaan de completen.