Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Feest- en gedenkdagen

Pasen

Aswoensdag

46 dagen voor Pasen

De woensdag na de zevende zondag voor Pasen is in de katholieke kerk Aswoensdag, het begin van de vastentijd.

Op die dag kan de gelovige in de Mis een 'askruisje' ontvangen. De priester zet met as een kruis op het voorhoofd, als teken dat een tijd van bezinning, inkeer en boete begint.

Veertig dagen

Aan het eind van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een tijd van vasten en boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus vastend in de woestijn had doorgebracht.

Paus Gregorius de Grote (590-604) bepaalde dat dat de Veertigdagentijd 46 dagen voor Pasen moest aanvangen, omdat op zondagen niet werd gevast.

Zak en as

In de bijbel geldt as als een teken van berouw: de boeteling strooide as op het hoofd.

Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking 'in zak en as zitten'.