Andree Hollander

Tijd

Zon

Jaar

Jaarkalender

Feest- en gedenkdagen

Allerzielen

vlammen

2 november

Abt Odilo van Cluny stelt in de tiende eeuw een gedenkdag op 2 november in voor alle gestorven kloosterbroeders. In de twaalfde eeuw bestemt paus Johannes XIX deze dag, de dag na Allerheiligen, als gedenkdag voor alle gelovige zielen van gestorvenen.

Op beide dagen staan de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel centraal.

Vagevuur

Volgens de rooms-katholieke kerk zijn de zielen van overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te komen.

Gebeden van de levende gelovigen kunnen helpen de schulden van de doden te verlichten en hun tijd in het vagevuur te verkorten.

Protestanten

In de protestantse kerk wordt Allerzielen niet gevierd omdat ze de leer van het vagevuur ontkent. Wel kent de protestantse kerk een liturgische herdenking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voor allen die gedurende het jaar gestorven zijn.

Daarbij is echter geen sprake van bemiddeling tussen levenden en doden.