Andree Hollander

Romeinse cijfers

Cursus

I Nul V IV X Klok L xvi C M D Anno

e-mail

Nee, niet Hendrik de 7e, maar Hendrik de 8e.

V is vijf en I is één. Na de V kunnen een, twee of drie I's komen. VI is zes in Romeinse cijfers; VII is zeven.

Het getal VIII in Romeinse cijfers is gelijk aan...