Andree Hollander

Romeinse cijfers

Cursus

I Nul V IV X Klok L xvi C M D Anno

e-mail

L heeft de waarde 50.


IIIII>V, XXXXX>?

I staat tot V als X staat tot...