Andree Hollander

Illusies

Waarnemings-
illusies

Misleiding

Een figuur kan zó worden geconstrueerd dat we niet meer de werkelijkheid waarnemen, zelfs al weten we hoe het zit.

vorige

De horizontale lijn die het dichtst bij de diagonale lijnen ligt, lijkt het langst. De twee horizontale lijnen zijn even lang.

Welke lijn is het langst?