Andree Hollander

Getallen

928 959 979 1024 1210 1281 1320 1760 2240 3600

6174

13659 19099 46664 65536

De constante van Kaprekar

Het getal 6174 heet de constante van Kaprekar, naar de Indiase wiskundige Shri Dattathreya Ramachandra Kaprekar.

1 Neem een willekeurig getal van vier cijfers (niet alle vier gelijk).
2 Zet de cijfers in oplopende en in aflopende volgorde, zodat je twee getallen van 4 cijfers krijgt.
3 Trek het kleinste getal van het grootste af.
4 Ga naar stap 2.

In maximaal zeven stappen kom je uit bij 6174.