Andree Hollander

Getallen

461 465 538 541 555 580 600 610

613

640 666 699 710 880 900 928 959

613 wetsbepalingen

In de vijf boeken van Mozes staan 613 wetsbepalingen, 365 verboden en 248 geboden.