Andree Hollander

Getallen

365 366 366 370 371 373 375 400

407

438 443 461 465 538 541 555 580

Derde macht

Er zijn slechts vier getallen groter dan 1 die gelijk zijn aan de som van de derde macht van hun cijfers. De grootste van de vier is 407: 64 + 0 + 343.