Andree Hollander

Getallen

247 248 253 254 256 259 263 270

273

277 282 284 299 301 311 313 321

273 graden onder nul

De temperatuur van materie hangt af van de snelheid van de deeltjes: hoe sneller ze bewegen, hoe warmer, hoe trager ze bewegen, hoe kouder. Bij het absoluut nulpunt staan de deeltjes volledig stil, dus kouder kan het niet. Dat absolute nulpunt is -273,15 graden Celsius en nul graden Kelvin.

Lord Kelvin