Andree Hollander

Getallen

710 880 900 928 959 979 1024 1210 1281 1320 1760 2240 3600 6174 13659

19099

46664 65536

19.099 genen

In totaal 82 laboratoria in Amerika en Europa hebben er negen jaar over gedaan om de 19.099 genen van de rondworm Caenorhabditis elegans in kaart te brengen. C. elegans is het eerste meercellige organisme waarvan de erfelijke informatie volledig is vastgelegd.

Bron: NRC Handelsblad, 11 december 1998