Andree Hollander

Getallen

160 165 168 170 173 179 180 181

182

183 184 185 186 187 192 193 195

182 dagen

De eerste zes maanden van een schrikkeljaar tellen samen 182 dagen.