Andree Hollander

Getallen

159 160 165 168 170 173 179 180

181

182 183 184 185 186 187 192 193

181 dagen

De eerste zes maanden van het jaar tellen samen 181 dagen (in een schrikkeljaar 182 dagen).