Andree Hollander

Getallen

137 142 143 144 147 148 150

153

154 157 159 160 165 168 170

Derde macht

Er zijn slechts vier getallen groter dan 1 die gelijk zijn aan de som van de derde macht van hun cijfers. De kleinste daarvan is 153: 1 + 125 + 27.

De andere drie getallen zijn 370, 371 en 407.

153 vissen

Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet.

(Johannes 21:11)