Andree Hollander

Getallen

110 112 113 116 117 118 119

120

123 124 125 129 130 133 135

120 kilometer

De Woodleigh-krater, 150 km ten zuiden van Carnavon (Australië), heeft een doorsnede van 120 km. Waarschijnlijk werd de krater zo'n 300 miljoen jaar geleden gevormd door een grote komeet of planetoïde.

120 kardinalen

Er mogen maximaal 120 kardinalen deelnemen aan het conclaaf dat een nieuwe paus kiest. Paus Paulus VI stelde in 1975 een leeftijdsgrens in van tachtig jaar.

120 woorden

Volgens het bijbelse boek Exodus, ontving Mozes op de berg Horeb in de Sinaï-woestijn twee stenen tafelen. Ze bevatten 120 Hebreeuwse woorden die samen de Tien Geboden vormen.