Andree Hollander

Getallen

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

28 stenen

Een origineel, enkelvoudig dominospel telt 28 stenen.

Drie dominostenen

28 vingerkootjes

Een gezond mens heeft in totaal 28 vingerkootjes: drie aan elke vinger (ook de pink) en twee per duim. Dus 14 vingerkootjes per hand.

28 dagen

De heks in het sprookje Hans en Grietje probeerde Hans en Grietje vet te mesten in 28 dagen.

Hans in hok

28 centimeter

Het verouderde papierformaat kwarto had de afmetingen 21 bij 28 cm.

28 hordes

Bij de 3000 meter steeple-chase moeten de deelnemers over 28 hordes van 91,4 cm hoog springen. Daarbij moeten de atleten zeven maal door een waterbak lopen die achter een horde is geplaatst.

hordeloper springt over hordes

28 stuivers

Een hol was oorspronkelijk een zilveren florijn van 28 stuivers waarop het stempel HOL aangaf dat het een geldige munt was. Het woord is terug te vinden in de uitdrukking 'het kan me geen hol schelen'.

Bron: NRC Handelsblad,
27 november 2001

28 stuivers

Een 'achtentwintig' is een zilveren muntstuk ter waarde van 28 stuivers. Hij werd in 1601 voor het eerst gemunt en is tot 1846 in omloop geweest.

De munt wordt ook goudgulden, zilveren florijn of zilveren gulden genoemd, in de volkstaal ook wel Klapmuts (omdat de afbeelding aan de voorzijde een manskop vertoont, gedekt met een klapmuts).

28 medeklinkers

Het moderne Arabisch schrift, dat van rechts naar links loopt en geen hoofdletters kent, telt 28 medeklinkers, waarvan er vele alleen door puntjes van elkaar zijn te onderscheiden.

fragment geschreven Arabisch