Andree Hollander

Getallen

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 centimeter

De maan verwijdert zich heel langzaam van de aarde: gemiddeld zo'n 4 centimeter per jaar.

maansikkel

4 kaartkleuren

De kaarten van een kaartspel zijn verdeeld in 4 kleuren: schoppen, harten, klaveren en ruiten.

schoppen, harten, klaveren en ruiten

4 windstreken

De 4 windstreken zijn: noord, oost, zuid, west.

windroos met N O Z W

4 vingers en 4 tenen

De meeste Disney-stripfiguren hebben 4 vingers aan elke hand en 4 tenen aan elke voet.

Disney-figuren met 4 vingers

4 seizoenen

Het jaar wordt ingedeeld in 4 seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.

4 basisemoties

De mens kent vier hoofdemoties: blijdschap, angst, boosheid en verdriet.